Tips & Trik Menolak Pelamar Kerja


Alkisah disebuah perusahaan besar di kawasan Keprabon, Djowo Dwipo
terpaksa melakukan beberapa tes wawancara untuk “*tidak*” menerima
calon karyawan baru, tentu saja salah satu prasyaratnya adalah harus
berbahasa EJD (Ejaan Jawa yang nDaksempurna) .

NB: Bagi yang tidak mengerti bahasa jawa, bisa buka kamus bahasa
sansekerta bab pitu jilid telu ūüôā

Wawancara dengan Pelamar (1)
G : Kowe nduwe omah opo ora…..?
a : dereng….
G : Wah kowe ora iso ketompo nang kene
a : Lho kok ngaten…… ..?
G : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan.
a : Ah.. mboten kok, Sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih.
G : Yo malah ora ketompo
a : Lho kok ngaten…..?
G : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae.

Wawancara dengan Pelamar (2)
G : Kowe nduwe motor opo ora….?
b : Mboten.
G : Ora ketompo
b : Lho kok mboten ketompo ?
G : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.
b : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto
ngriki. G : Wah malah ra ketompo….
b : lho kok ngoten
G : Tempat parkire wis ra cukup.

Wawancara dengan Pelamar (3)
G : Kow¬† wis lulus sarjana tenan…..?
c : sampun pak….
G : Ora ketompo, k n  iki gol k sing SMA a , luwih manutan lan b n
mbayar
murah c : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi
G : Malah ora ketompo…..
c : Lho kados pundi to….?
G : Mengko kow  kerjo mung ngetik skripsi, l k wis lulus mesti gol k
kerjo
neng perusahaan liyo

Wawancara dengan Pelamar (4)
G : Kow  seneng guyon opo ora ?
d : Mboten pak, kulo serius n k nyambut gaw .
G : Ra ketompo…..
d : waa……kok ngoten?
G : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.
d : Sak jan  nggih sekedhik sekedhik seneng guyon.
G : Malah ora ketompo.
d : Lho kok……
G : Engko kow¬† mung email emailan sing lucu…….

Wawancara dengan Pelamar (5)
G : Kow  mau mr n  numpak opo ?
e : Nitih mobil
G : Kow  ora ketompo
e : Sebabipun ?
G : Saiki BBM mundhak terus, mengko kow  njaluk mundhak bayar terus
e : Wo, kulo wau namung mbonc ng, kok
G : Tambah ora ketompo
e : Lho, lha kok … ?
G : Mengko mung gaw n  mbonc ng mobil kantor. Ngrusuhi!

Wawancara dengan Pelamar (6)
G : Anakmu ak h opo sithik ?
f : Kathah pak
G : Kow  ora ketompo
f : Sebabipun ?
G : Nyambut gawemu ora konsen, mung mikir gawe uanaaaaaak terus
f : Lha wong namung anak adopsi, kok.
G : Tambah ora ketompo
f : Lho, lha kok … ?
G : Gaw  anak wa  aras2en, opo man h nyambut gaw

Wawancara dengan Pelamar (7)
G : Kow  wis ngerti gaw yanmu durung ?
h : D r ng
G : Kow  ora ketompo
h : Sebabipun ?
G : Arep nyambut gaw  kok ora ngerti gaweyan  ?
h : Oo, n k damelan niku mpun ngertos kok
G : Tambah ora ketompo
h : Lho, lha kok … ?
G : Kow  rak mung arep keminter, to ?

Wawancara dengan Pelamar (8)
G : Kowe ngerti kahanan kantor k n  durung
k : D r ng
G : Kow  ora ketompo
k : Sebabipun ?
G : Arep nyambut gaw  kok ora ngerti kantor  ?
k : Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok
G : Tambah ora ketompo
k : Lho, lha kok … ?
G : Kow  senengan  ngudhal-udhal wewadi kantor, to ?

Wawancara dengan Pelamar (9)
G : Kow  kerep loro ?
m : Mboten
G : Kow  ora ketompo
m : Sebabipun ?
G : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering
m : Wah, sakjanipun nggih asring
G : Tambah ora ketompo
m : Lho, lha kok … ?
G : Kantor iki ora nompo karyawan pileren.

Wawancara dengan Pelamar (10)
G : Kow  biso main Intern t ?
n : mBoten
G : Kow  ora ketompo
n : Sebabipun ?
G : Perusahaan ora nompo Buta Internet
n : Wah, sakjanipun nggih saged
G : Tambah ora ketompo
n : Lho, lha kok … ?
G : Mesthi ora bakal nyambut gaw , kak han dolanan Internet, to?
Ngent k-entekk  pulsa !

Wawancara dengan Pelamar (11)
G : Kowe waras opo ora?
o : Lha, kulo nggih waras to Pak.
G : Ra ketompo….. ..
o : Kenging nopo ……?
G : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.
o : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.
G : Malah ra ketompo….. .
o : Pripun to niki….?
G : Mengko aku duwe saingan….. …..
o : &^%$$###@@!!! !!!!!XYW* *&&^ (gubrak)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: